Щобудня розігруємо по 2000 гривень 5 разів на день!
Як грати:
Заміни гудки на пісню
Радіо МАКСИМУМ
Чекай дзвінка
від ВЕДУЧОГО
Отримай
ПРИЗ!
Як замінити гудок на пісню Радіо МАКСИМУМ:
- Відправляй слово "Максимум"
на номер 344
- Протягом доби гудок автоматично змінюється
на пісню Радіо МАКСИМУМ
Скільки коштує встановлення пісні Радіо МАКСИМУМ:
Плату за встановлення замість гудка
пісні Радіо МАКСИМУМ
стягує не радіостанція, а ваш мобільний оператор.
Вартість SMS-повідомлення на номер 344:
Vodafone – 1,50 грн.
Lifecell - 1,00 грн
Київстар - 1,00 грн
Вартість встановлення мелодії замість гудків:
Vodafone – 9 грн. строком на 30 днів
Lifecell - 9,41 грн. строком на 30 днів
Київстар - 0,30 грн. в день

Ціни вказано у гривнях з урахуванням ПДВ.
Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ

ПРАВИЛА АКТИВНОСТІ
Правила участі

Назва активності – «Радіо МАКСИМУМ роздає 100 000 гривень»

(далі – «Правила» та «Активність» відповідно)

Організатор Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Старт», 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 4 А, офіс 5.

Для проведення Активності Організатор має право залучати третіх осіб.

Дана Активність проводиться Організатором на безоплатній основі з метою популяризації торговельної марки «Радіо МАКСИМУМ» з видачою виграшу у грошовій формі та не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті https://maximum.fm/

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років, за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «Учасник Активності»/«Учасники Активності»).

1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:

1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;


2. СТРОКИ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО, З ЯКОГО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО УМОВИ Й МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з 00:00 год «27» листопада 2019 року по 21:00 год «10» грудня 2019 року включно , за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів та днів пам'яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності.

2.2. Активність проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.

2.3. Інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови й місце проведення Активності: на сайті https://maximum.fm/

2.4. Організатор Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території, а також інших умов проведення даної Активності, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті https://maximum.fm/. Якщо Учасник продовжує брати учать в Активності після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.

2.5. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Організатора Активності погодження на використання наданої ним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), та іншої інформації з на сайті проекту https://maximum.fm/

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати Учасником Активності та мати можливість претендувати на Заохочення, необхідно в період проведення Активності (п. 2.1. Правил), встановити замість гудків пісню Радіо МАКСИМУМ, надіславши SMS на номер 344 із текстом:

- «Максимум»;

або

- «Maximum»;

або

- «Maksimum»;

3.2. Визначення Учасника відбувається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org серед Учасників, які встановили мелодію Радіо МАКСИМУМ замість гудків.

3.3 Учаснику, що визначений за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org телефонують ведучі радіо МАКСИМУМ. Такий Учасник має підняти слухавку. Якщо Учасник не підіймає слухавку, ведучі телефонують наступному за списком random.org Учаснику – до другого Учасника включно.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ

4.1. Визначення Переможців Активності відбувається:

27.11.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00 ;

28.11.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

29.11.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

02.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

03.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

04.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

05.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

06.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

09.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

10.12.2019 – 5 разів на день з 7:00 до 21:00

4.2 Переможцем стає той Учасник, який потрапив до списку, визначеного https://www.random.org/, встановив гудок Радіо МАКСИМУМ та підняв слухавку від дзвінка ведучих Радіо МАКСИМУМ.

Переможець отримує одне право на Заохочення, визначене у п.5.2. Правил.

Усього протягом Періоду проведення Активності може бути не більше 50 (п'ятдсят) Переможців.

Один Учасник Активності протягом Періоду проведення Активності може отримати право на Заохочення у грошовій формі у сумі не більше 2000 гривень.

5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Організатором Активності (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

5.2. Заохочувальний фонд Активності складається із Заохочення у грошовій формі , а саме: 2000 гривень. Загальний заохочувальний фонд складає 100 000 гривень.

5.2.1. Заміна Заохочення Активності будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну та поверненню не підлягає.

5.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання, тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.

5.5. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Організатором Активності на власний розсуд.

5.6. Організатор Активності не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.


6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі умови цих Правил, у порядку додатково узгодженому Переможцем та Організатором.

Увага! Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.

6.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

6.3. Організатор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

6.4. Організатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

6.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.6 Якщо з моменту отримання повідомлення про виграш Заохочення, Учасник не надає протягом 72 годин номер діючої банківської картки, що належить саме Учаснику, це означає, що Учасник відмовився від Заохочення.

7. ПРАВОВІ УМОВИ

7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.

7.2. Організатор не компенсує Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Організатора.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв'язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов'язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.
Вартість SMS-повідомлення на номер 344 для абонентів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» (lifecell) становить 1,00 грн., для абонентів ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ "VODAFONE") - 1,50 грн. Вартість встановлення RBT для абонентів ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ "VODAFONE") - 9 грн., ТОВ «лайфселл» (lifecell) - 9,41 грн. строком на 30 днів, для абонентів ПрАТ «Київстар» - 0,30 грн. в день. Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. Ціни вказано у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ. Послуга надана ТОВ «Занзібар Інтернешнл». Служба підтримки 044 332 18 96 (пн-пт., 10:00-17:00). Дзвінки з мобільних - згідно тарифів Вашого оператора. 04212, м. Київ, вул. М. Тимошенко,9 оф. 2519. Активність проходить з 27.11.2019 по 10.12.2019 р.. по всій території України, окірім АРК та території проведення ООС, деталі: https://maximum.fm/
*Під «роздаємо 100 000 гривень» мається на увазі можливість отримати грошове заохочення взамін купівлі послуги РБТ та виконання інших правил акції